ČlánkyPoužití rFDynHud
Datum 23.04.2013
Autor 1. Michal GDPR
Odkazy n/a
Hodnocení

Stránka 1 z 1
rFDynHud 1.3.0


OBECNÉ

Jedná se o funkcemi nabitý, konfigurovatelný a rozšiřitelný dynamický HUD systém pro rFactor. Prostřednictvím tohoto programu můžete, nejen během jízdy, vidět důležité informace a telemetrické údaje.

Zde uvedu seznam základních údajů, které pomocí tohoto pluginu můžete zjistit.

- zařazený rychlostní stupeň
- otáčky, digitálně a prostřednictvím nastavitelných diod či ručičkovým zobrazením
- aktuální rychlost
- aktuální režim motoru (boost)
- zbývající palivo
- nastavitelný indikátor nedostatku paliva (tzv. hladové oko)
- dosavadní průměrná spotřeba
- spotřeba v posledním kole
- zbývající počet kol, které ujedete dle stávající průměrné spotřeby
- aktuální umístění jezdce
- aktuální kolo závodu či čas dané session s případným SC
- aktuální teplota tratě
- procentuální úroveň vlhkosti trati v závodní stopě a mimo ní
- procentuální intenzitu deště
- teplotu brzd, navíc určitou dobu ukazuje i max. teplotu při poslední brzdění
- opotřebení brzd
- teplotu jednotlivých pneumatik
- opotřebení jednotlivých pneumatik
- aktuální tlak v pneumatice
- teplotu oleje a vody v motoru
- procentuální opotřebení motoru
- grafické zobrazení poškození elementů vozu
- aktuální výšku vozu ve všech čtyřech rozích
- grafické zobrazení pozice vozů na trati
- mapku okruhu, včetně pozice s popiskem jezdců na trati
- informace o časech sektorů v aktuálním kole v porovnání s vlastním či absolutním hotlapem
- informace o hotlapech soupeřů
- různé možnosti zobrazení o pořadí jezdců v závodě či dané session, včetně informací o počtu pitstopů a max. rychlostech soupeřů
- editovatelné porovnání časů posledních kol k nejbližším soupeřům
- informační centrum, např. o trestech soupeřů apod.
- editovatelný semafor pro start závodu
- další široké možnosti v ostatních widgetech


Některé komponenty (dále widgety) se zobrazují jen v určitých potřebných a volitelných momentech a většinou se dají tyto doby zobrazení nastavit. Např. semafor se zobrazuje jen v době startu.
Další widgety lze importovat, jako např. již naimportovaný widget o počasí )viz obrázek výše).
Všechny widgety lze více či méně editovat, určit jim vlastní velikost, také velikost a barvu písmen. Taktéž lze nastavit průsvitnost celého widgetu. Některé grafické prvky widgetů lze dokonce zcela změnit.

Přidání nového widgetu např. o počasí. Jedná se o widgetset od Prunn v nabídce RFE:
images/articles-pics/51_1366729859.jpg

EDITOR

images/articles-pics/51_1366729865.jpg

Pokud vám editor nefunguje, bude to způsobené nejspíš chybějícím Java Runtime !!!
Stáhnout se dá pro 32 bit zde: http://javadl.sun.com/webapps/download/AutoDL?BundleId=47152
a pro 64 bit systém zde: http://javadl.sun.com/webapps/download/AutoDL?BundleId=47155


Ovládání pluginu se děje prostřednictvím samotného spustitelného editoru. Všechny nastavení se po „sejvnutí“ ukládají do vlastních konfiguračních souborů. Pro aktivaci změn je po uložení nutné rFactor zrestartovat, pokud byl tedy aktivní.

Výchozím umístěním je samotná složka „rfDynHUD“ v plugins. Editor se pak spouští přes „rfdynhud_editor_launcher.exe“, který najdete ve složce „\Plugins\rfDynHUD\editor“

images/articles-pics/51_1366729879.jpg

Ve složce config pak najdete všechny konfigurační soubory – „overlay*.ini“. Jednotlivé nastavení pro jednotlivé módy pak najdete v dalších samostatných složkách pod složkou „config“. V souboru rfdynhud.ini se dá toto nastavení případně změnit.

Z toho plyne, že plugin podporuje individuální konfigurace pro jednotlivé módy a navíc i pro jednotlivé vozy a různé aktivní zobrazení, tedy zvlášť pro menu, garáž či přímo zobrazení za jízdy. Za jízdy pak rozlišuje o jakou událost se jedná, např. kvalifikace či závód apod.

Plugin vždy načítá nejspecifikovanější nastavený detail ale není-li k dispozici tak načte ten obecnější o vrstvu výše. Pokud nenajde žádnou konkrétní konfiguraci načte vždy výchozí tj. „overlay.ini“.

Pro pochopení, v případě, že chcete jednu konfiguraci pro všechno, stačí vymazat všechny overlay_ *. ini soubory a nechat pouze „overlay.ini“. Pokud chcete pro konfigurace pro všechny módy stejnou tak pak se musí jednat o tento soubor přímo ve složce config.
Neukládejte stejnou konfiguraci pro všechny možné kombinace, to je zbytečné. Ale pozor, nesmažte omylem soubory, jako je „input_bindings.ini“ nebo „three_letter_codes.ini“ apod, které jsou určeny k jiným účelům, o kterých si řekneme později.

Specifické konfigurace jsou vyhledávány v podsložkách pojmenovaných stejně jako samotný mód. Takže pokud chcete vytvořit zvláštní config pro "F1CTDP06" mód, musíte konfigurační soubor "overlay*. ini" uložit do podsložky s názvem "F1CTDP06".

Chcete-li použít individuální konfiguraci vozu s názvem "MyFunnyCar" do módu "MyMod", musíte konfigurační soubor uložit jako "MyMod \ overlay_MyFunnyCar.ini". V Rfdynhud.log lze vyhledat přesný název vozu, pokud jste tedy daný mód použili v rFactor s nainstalovaným pluginem.

Chcete-li použít specifickou konfiguraci pro různé události, musíte vložit identifikátor typu do jeho názvu. Pomocí editoru však stačí uložit dané nastavení pro zadanou událost pomocí „Save as“ viz obrázek níže

images/articles-pics/51_1366729883.jpg

Platné identifikátory událostí jsou:

•TEST_DAY
•PRACTICE(pro všechny PRACTICE1, PRACTICE2 atd)
•PRACTICE (pro všechny PRACTICE1, PRACTICE2 atd.)
•QUALIFYING (pro všechny QUALIFYING1, QUALIFYING2 atd.)
•WARMUP
•RACE (RACE1, RACE2 atd.)


Pro nalezení módu "F1CTDP06", auta "Scuderia Ferrari Marlboro 2006" a události "practice3", je vyhledávací pořadí následující.

1.F1CTDP06\overlay_Scuderia Ferrari Marlboro 2006_PRACTICE3.ini
2.F1CTDP06\overlay_Scuderia Ferrari Marlboro 2006_PRACTICE.ini
3.F1CTDP06\overlay_PRACTICE3.ini
4.F1CTDP06\overlay_PRACTICE.ini
5.overlay_PRACTICE3.ini
6.overlay_PRACTICE.ini
7.F1CTDP06\overlay_Scuderia Ferrari Marlboro 2006.ini
8.F1CTDP06\overlay.ini
9.overlay.ini


Když vstoupíte do kokpitu a startujete v garáži, tak se jedná o soubory s předponou "overlay_garage".

Ve hře v menu ještě před nástupem do kokpitu je v pravém dolním rohu monitoru k dispozici malý náhled na trať a po kliknutí na něj se Vám dále zobrazí pohled na celou obrazovku. Pro tyto zobrazení si můžete konfigurovat vlastní konfiguraci začínající jako "monitor_small", resp. "monitor_big"Dále se podíváme na konfigurační soubory "three_letter_codes.ini", kde můžete definovat zkratky jednotlivých jmen jezdců tak jak je chcete vidět ve vašich widgetech.
Např.
Rubens Barrichello = BAR
Michael Schumacher = Mich

Také máte možnost i další upřesnění, např.
Pedro de la Rosa = DLR; P. d.l.Rosa
V tomto příkladu můžete vidět, že lze oddělit druhý popis středníkem od původního složeného ze tří písmen. Nejčastěji se využívá krátká forma ale lze si nadefinovat zkratky zcela volně.

Pokud nejsou jména jezdců nijak definována, pak se generují automaticky a jsou následně zjistitelné v rfdynhud.log souboru.
Třípísmenná kódy jsou automaticky generovány pomocí prvního písmena křestního jména a prvních dvou písmen příjmení (např. John Doe => JDO), pokud tedy nenastavíte vlastní zkratku.
EDIT INPUT BINDINGS

Další důležitou časí je definice akčních kláves.
Editor pro vstupní mapovaní kláves se spouští pomocí nabídek TOOLS – EDIT INPUT BINDINGS

images/articles-pics/51_1366729887.jpg

Ve spuštěném editoru pak lze tyto vazby editovat a konfigurovat přímo.

images/articles-pics/51_1366729890.jpg

Důležité!
Ujistěte se, že tlačítka pro změnu režimu motoru as BOOST (IncBoost, DecBoost) souhlasí s nastavením tlačítek v rFactor !!!. Je nezbytně nutné nastavení těchto akčních tlačítek či kláves mezi rFactorem a Pluginem synchronizovat !!!
V opačném případě výpočty opotřebení motoru budou špatně a nebudou fungovat ani zobrazení použitého boostu.
Pokud nebude klávesa či tlačítko definováno vůbec pak se po spuštění pluginu ve hře zobrazí varovná hláška.

Také si zde můžete nastavit klávesu či tlačítko na deaktivaci celého pluginu, reset hotlapů, max. rychlostí a další.Možnosti jsou i zde velké, takže si je projděte. Na jedno tlačítko či klávesu si navíc můžete nastavit i několik akcí, podobně jako si ve hře přepínáte info panel, kde můžete vidět postupně informace o časech, opotřebení atd. V tom případě je ale potřeba u dané akce nastavit pořadové číslo úhozu – Hit times.

Pozn.:Soubor „input_bindings.ini" udržuje definice pro použití nadefinovaných tlačítek či kláves pro akce v našich widgetech.


Výběr pozadí

images/articles-pics/51_1366729895.jpg

Můžete změnit pozadí obrazu v editoru, tak aby přesně sedělo pro váš vůz. Udělejte to tak, že vytvoříte jeden screenshot pro použivané rozlišení v rFactoru.
Tyto screenshoty vytvoříte zkopírováním do složky v editor\backgrounds. Tam najdete složku s názvem např. "CF1L 2013", která obsahuje výchozí screenshot. Nyní vyberte novou sadu z vlastností editoru vpravo po zaškrtnutí libovolného widgetu (klikněte na pozadí).

Prosím nemíchejte své screenshoty s implicitními.Základní workflow


-Přidejte nový widget z Widgets menu.

Odebrání nástroje widget :
výběrem myší a pak buď stisknutím klávesy DELETE nebo volbou "Remove selected widget" z Widgets menu pomocí pravého tlačítka myši

Pozice nebo měřítko:
Změnu u widgetu získate přetažením myší z jeho hranice nebo změnou vlastností v editoru na pravé straně editoru.
Pozice a velikost může být v absolutních pixelech nebo v procentech. Doporučuji použít pixely, pokud používáte dané rozlišení v rFactor a jedná se o konfiguraci pro vlastní použití.
Pokud se chcete podělit o své nové konfigurace s ostaními, musíte použít naopak procenta, jak co se týče polohy tak velikosti. V opačném případě vaše konfigurace bude vypadat jinak na různých obrazovkách resp. rozlišeních.

Všechny ostatní vlastnosti jsou nastavitelné pouze přes vlastnosti editoru. Vyberte widget myší a pak upravujte vlastnosti dle libosti. Každá vlastnost je po vybrání dokumentována a popis se zobrazuje v panelu níže.


Obrázky:
Můžete vytvářet screenshoty z aktuálně zobrazené konfigurace. Zvolte "Také screenshot" z menu "Tools". Poté se vytvoří nový soubor s obrázkem ve složce "User Data \ ScreenShots".

Překlad:
Každou množinu widgetů (složky ve plugins \ \ rfDynHUD widget_sets) lze přeložit pomocí vytvoření souboru localizations_**.ini, přičemž hvězdičky odpovídají zkratce dané jazykové mutace (např. CZ)
Každý soubor musí začínat záhlavím:
[General]
codepage = UTF-8
language = cz

Id jazyka se musí přesně shodovat s hodnotou v rfdynhud.ini pro nastavení jazyka.
Všechny "localization_ *. ini" ze složek widgetů jsou přeloženy s vybraným kódem jazyka, zatímco ostatní jsou ignorovány.

Na závěr:
Momentálně používáme čtyři různé podmódy, tak si nezapomeňte nastavit zobrazení pro všechny módy !!!
Doporučuji nastavit jeden mód a do ostatních pak pouze rozkopírovat konfigurační soubory.

Novou verzi programu lze stáhnout zde: http://www.ctdp.net/rfdynhud.html
Již předpřipravenou verzi rFdynHud 1.3.0 lze stáhnout zde http://ceskaf1liga.cz/download.php?fileID=683

Odkazy ke stažení Java 6, použít 32 bit i pro 64 bit systémy !!!
Možná se dá použít i 7, ale bez záruky a opět asi jen 32 bitová verze, která by měla fungovat i na 64 bit systému.

http://www.stahuj.centrum.cz/utili...hledano]=&g[oz]=1.7.0.40&g[up]=32-bit

Musíš být zaregistrovaný a přihlášený, aby jsi mohl hodnotit články!


Komentáře jsou zakázané.

Předzávodní info

Další závody

F1 A 19P: 24.11.2019 20:00 VC Abu Dhabi A (41 kol)
F1 B 19P: 1.12.2019 20:00 VC Abu Dhabi B (41 kol)
F1 A 19P: 8.12.2019 20:00 VC Německa A (50 kol)
F1 B 19P: 15.12.2019 20:00 VC Německa B (50 kol)
F1 A 19P: 22.12.2019 20:00 VC Itálie A (40 kol)
F1 B 19P: 29.12.2019 20:00 VC Itálie B (40 kol)

Shoutbox


Anketa

anketa není aktivní

ukázat ankety

Teamspeak

Partneři

Serios.czCZECHSIM.czGPF1.cz