ŘEDITELSKÁ

Úvod do sezóny 2016 - jarní část

napsal Martin Slezar - 10.02.2016 - 20:45
Vážení členové ČF1L


rád bych Vás tímto přivítal na prahu nové sezóny 2016/1, kde nás čeká opět 10 závodů než budeme moci opět rozdat několik sad pohárů, plaket a jiných odměn za Váš um a v neposlední řadě za Váš férový a korektní přístup nejen na trati, ale i mino ni.
Vzhledem k minulé sezóně a neshodám které zde na lize byly, je nutné, aby se ta letošní sezóna ubírala jiným směrem než doposud. Základní změnou pro novou sezónu nebude jak bylo zvykem nový mód, ale způsob a forma závodění a vyhodnocování incidentů. Tato zásadní změna bude spočívat v tom, že tak jak jsme to vyzkoušeli v posledních pár závodech minulé sezóny, je ustanoven hlavní maršál skupiny na celou sezónu, a to proto, aby veškeré incidenty posuzoval jedním metrem pro celou skupinu stejně a pokud možno nebylo pochyb o spravedlivém zhodnocení incidentů jeden vůči druhému. I když víme, že tito maršálové nejsou stroje a může se stát že incident v jedné skupině bude posouzen jinak než ve skupině druhé, přesto tento rozdíl nebude mít vliv na stejné potrestání v rámci skupiny. Oba maršálové, Štěpán Chvosta - skupina A a Petr Vávra - skupina B, budou spolu se mnou v úzkém kontaktu před i po každém závodu, aby bylo možno incidenty a jejich potrestání zhodnotit a pomalu ale jistě si vytvořit jakousi příručku maršála, a to tak, aby se v co nejkratší době hodnotily incidenty v celé ČF1L stejně a nestranně. I přes naši maximální snahu posoudit incident správně, se může stát, že potrestaný jezdec nebude s trestem souhlasit a proto i pro nadcházející sezónu ponechávám právo odvolání do 24 hodin k odvolací komisi, která bude ustanovena předem a případný protest potvrdí nebo zruší do 24 hodin. Odvolání proti původnímu trestu bude probíhat formou krátké věty s vyjádřením nesouhlasu a jen velmi krátkým vysvětlením proč jezdec nesouhlasí. Další komentáře, dohady a osobní narážky nebudou na naší lize tolerovány a velmi tvrdě trestány. Všichni si sami velmi dobře umíte uvědomit co je v mezích slušnosti, co je již za hranou, i když sami na web píšete že to bylo v mezích, možná jen na hraně, atd. a tím vznikaly rozepře a dlouhé hádky, které image ligy rozhodně nepřidaly. Takovéto příspěvky na hraně vznikajícího problému budu mazat a příspěvky za hranou fair play a slušnosti budu trestat. Předem upozorňuji, že základním stupněm potrestání bude zákaz startu v následujícím závodě. Možná se někomu tento způsob potrestání bude zdát příliš tvrdý, ale uvědomte si, že v F1 taky nikdo z pilotů nenapíše na F.I.A. že to posoudili blbě, ať se jdou vycpat, že nemají zkušenosti a podobně. Krásný příklad je i naše skupina B. Tam, na rozdíl od A, se lidi chodí bavit, zbytečně se nedohadují a když dostanou od maršála trest, tak to berou jako potrestání a jede se dál. Bude tedy nekompromisně platit právo veta maršála a jeho přímé rozhodnutí, a jako opravný prostředek bude odvolací komise bez práva odvolání a její rozhodnutí bude konečné. Z výše uvedeného tedy vyplývá, že pravidla roku 2015 berte až do jejich změny pouze jako informativní a ve věci incidentů a jejich posuzování jako nezávazné. Tolik tedy k incidentům samotným a jak budeme tyto prohřešky trestat ?
Od prvního závodu nové sezóny bude platit zcela nový SBS systém. Tímto bude každý prohřešek po zásluze potrestán z rozsahu 1 - 10 bodů. Tento větší bodový rozsah nám umožní spravedlivě srovnávat míru zavinění a velikost prohřešku. V základu by tyto body měly odpovídat násobku trestů loňské sezony, jen incidenty způsobené v prvním kole závodu, a to hlavně ve skupině A, budou potrestány mnohem tvrději. Pro příklad uvedu incident, kde jezdec po startu neodhadl rychlost do první zatáčky a nekompromisně sestřelil jezdce před sebou. V loni to znamenalo -3 SBS a pokud dostal průjezd boxy v samotném závodě tak to bylo vše. Letos, pokud to bude možné posoudit, a bude to jednoznačná chyba, dostane jezdec okamžitě DQ a zákaz startu v následném závodě. Při opakovaném prohřešku stejného rozsahu bude jezdec vyřazen ze sezóny. Atd........
Další změnou nové sezóny je zrušení zaváděcího kola ve skupině A. V našem neprofesionálním virtuálním světě, toto pravidlo postrádá smysl a naopak v tomto kole bylo dost problémů bez kýženého efektu.
Další, dost podstatnou změnou je systém kalendáře závodů. I když už většina z Vás systém pochopila, opět ho zopakuji.


čtvrtek - 20,00 - TestRace - účast dobrovolná pro obě skupiny s předností jezdců skupiny B. Tento TestRace je kvalifikačním závodem pro jezdce skupiny B do skupiny A. Bez této nominace nebudou, až na vyjímky, jezdci skupiny B do závodu A připuštěni.

neděle - 20,00 - Skupina A - ostrý závod skupiny A s možností, bude-li volné místo, účasti nominovaných a vedoucím schválených jezdců skupiny B. Tito nekmenový jezdci se závodu zúčastní bez nároku na body a budou tedy dodatečně odsunuti na konec startovního pole.

čtvrtek - 20,00 - TestRace - opět dobrovolná účast pro obě skupiny, poslední možnost pro Bčkaře si vyzkoušet závod na nečisto, třeba na novém setupu poskytnutém od Ačkařů, věřím že tito budou letos ke svým slabším kolegům vstřícnější, alespoň v rámci týmů.

neděle - 20,00 - Skupina B - ostrý závod skupiny B s možností, bude-li místo, nastoupení náhradníků a nezařazených jezdců a také slabších jezdců skupiny A, pokud bude jejich účast povolena vedoucím skupiny B. Zde také platí, že tito jezdci se budou účastnit závodu bez nároku na body a dodatečně budou odsunuti na konec pole.

Safety Car - bude-li to možné, bude safety car obsazen jedním z komisařů a bude při nutnosti vyslán na trať. Moment nutnosti vyslání safety caru určuje pouze maršál závodu. V případě, že nebude řidič safety caru k dispozici, bude tuto funkci zastávat vedoucí vůz, pod instrukcemi maršála. S okamžitou platností omezuji rychlost tohoto virtuálního safety caru na max 200 km/hod. Při překročení této rychlosti bude viník okamžitě potrestán, stejně tak jako bude potrestán za bezdůvodně příliš pomalou jízdu. Ukončení safety car fáze je zcela v kompetenci maršála závodu.

Používaní zkratky v chatu při závodu :

RR – oprávněná žádost jezdce o restart závodu, zadává je pouze jednou
„V“ - zůstává v platnosti a slouží k upozornění maršála (případně po závodní vyšetřování)
na porušení pravidel a dává tím jezdec podmět k vyšetřování, ať už jako poškozený nebo
viník (zadání "V" je impuls ke kontrole a ne drzost pilota který si dovolil "V" napsat).
„I" - zůstává v platnosti a slouží výhradně k žádosti o informaci ( nedůležité pro běh
závodu ) převážně formou spojení s maršálem přes TS
„T“ - přiznání se k zavinění incidentu (může být bráno i jako žádost o trest), nebude však mít vliv
na výši trestu, je to pouze informativní impuls a vyjádření omluvy a chování fair play.

Jakékoli jiné zkratky jsou stejně jako ostatní chat při závodě a kvalifikaci přísně zakázány !!!

Doporučuji také všem pilotům aby se naučili a používali TS !!! Je to rychlí a bezpečný způsob komunikace, hlavně mezi Vámi a maršálem. Máte pak právo používat písmeno "I" - informace a maršál se s Vámi spojí a spoustu věcí se dá vyřešit okamžitě, pak nemusí docházek k dodatečnému potrestání.

Ve věci samotného závodu máme pro rok rok 2016/1 mírně upravený mód který popisuje Michal Březina na našich stránkách. Zásadní změnou je jedna směs pneumatik navíc, což bude umožňovat větší variabilitu a zábavu při samotném závodě. Zůstává však povinnost použití dvou suchých směsí, s tím, že volba směsi je na každém jezdci individuálně. Ostatní pravidla týkající se použití pneu zůstávají nezměněna.

Ostatní otázky a nesrovnalosti budeme řešit postupně tak, abychom v co nejkratší době dosáhli pohodové zábavy bez stresu a dohadů.
Proto Vás všechny také žádám o určitou míru shovívavosti a nadhledu. Uvědomte si, že někteří z nás tráví dlouhé hodiny na práci která možná není vidět, ale pro chod ligy a samotného závodění je velmi důležitá a je jí opravdu hodně. Sám ze své zkušenosti můžu potvrdit, že do momentu než jsem převzal celou ligu a měl se o vše postarat, jsem si nedokázal představit kolik takové práce je. Uvědomte si, že za tuto práci nikdo nečeká žádnou odměnu, snad jen uznání a možná poděkování, ale ne výhody či snad finanční náhradu. Proto bych rád ještě vysvětlil několik detailů okolo příspěvků na chod ligy. Všichni jsme se dohodli na tom, že přispějeme na chod ligy a i když tak ještě někteří z Vás neučinili, věřím, že se tak během pár dnů stane. Tyto finanční příspěvky nejsou poplatek za sedačku nebo snad nějaká odměna pro vedení nebo majitele ligy. Proto se tyto prostředky použijí na úhradu nákladů potřebných pro samotný chod ligy, webu a serverů.
Pro ty co se domnívají, že si za zbytek finančních prostředků udělám snad mejdan, dávám vysvětlení malinko jiné. Tyto nevyužité finance budou použity například na přispění těm co si sami nevydělávají (studující), na úhradu části poplatku těm co budou mít po sezóně čisté fair play konto, což znamená, že se může stát, že někteří z Vás už další příspěvek nebudou muset nikdy platit a náklady na provoz budou pokryty příspěvky těch nově příchozích či problémových a často trestaných členů.
Liga bude mít tedy rezervu, aby mohla být stabilní a soběstačná a aby v ní byli lidé co o to budou stát a budou se sem chodit bavit a užívat si našeho „Virtuálního světa“.

A proto se vrhněme na novou sezónu s chutí a s předsevzetím dodržovat fair play a začněte tím, že se přihlásíte do závodu. (klasicky v našem přihlašovacím systému).

Nezbývá mě tedy než Vám všem popřát hodně štěstí a hodně herních zážitků v nové sezóně 2016/1.

Martin Slezar
Tvůj komentář
Jméno:
E-Mail:
Domovská stránka:
IP: 3.231.220.225
Nastavení: • HTML je VYPNUTÉ • BBCode je ZAPNUTÝ • Smajlíci jsou ZAPNUTI

Předzávodní info

Další závody

F1 B 20J: 31.5.2020 20:00 VC Monaka (58 kol)
F1 A 20J: 7.6.2020 20:00 VC Ázerbájdžánu (38 kol)
F1 B 20J: 14.6.2020 20:00 VC Ázerbájdžánu (38 kol)
F1 A 20J: 21.6.2020 20:00 VC Francie (40 kol)
F1 B 20J: 28.6.2020 20:00 VC Francie (40 kol)

Shoutbox


Anketa

anketa není aktivní

ukázat ankety

Teamspeak
Akce partnerů

Sponzoři

Serios.cz