ŘEDITELSKÁ

Nová sezona 2017/1

napsal Martin Slezar - 23.01.2017 - 09:56

Sezona 2017/1


Přátelé, kamarádi, i přes spoustu problémů, které nás potkaly během poslední sezony, kde jsme avizovali téměř zkušební provoz, se nám nejen podařilo dotáhnout sezonu až do finále, ale také zjistit spoustu užitečných informací, vedoucích k několika změnám, které se odrazí ve skladbě a průběhu sezony nadcházející. Změn které nás čekají bude v podstatě hodně a všichni doufáme, že tyto změny povedou k aktraktivitě našich závodů a zábavy na České F1 lize.Jednu věc se ale snažíme dodržet. Celkový program roku 2017 opět rozdělit do dvou sezon po deseti závodech a zachovat letní přestávku během celých letních prázdnin.Kalendář dostal tedy finální podobu téměř automaticky, s jediným možným rozložením, tak aby jsme se co nejvíce přiblížili termínům reálných závodů F1.Jak si můžete všimnout, je kalendář opravdu našlapaný a pokud chceme začít sezonu včas, bude nutné, aby jste neotáleli s přihlášením. Za tímto účelem otvírám nové téma ve forum Forum - Sezona 2017/1 - přihlášky. Zde je třeba se přihlásit, a to tím způsobem, že každý uvede, že se přihlašuje, číslo monopostu jaké by chtěl mít, preferovanou výkonnostní skupinu A nebo B a tým za který by chtěl bojovat v nadcházející sezoně. Svou roli bude hrát určitě i čas přihlášení. Neváhejte a přihlaste se ihned, v této první fázi jde o to, kolik nás bude v nové sezoně.

Změna bude i v přidělování sedaček. Nejprve vedení ligy přijme Vaše přihlášky a pro atraktivitu sestaví tři skupiny jezdců. První skupina bude deset jezdců (ano 10, protože zatím není znám osud Manoru, ikdyž v naší lize i nadále pojede 11 týmů, ale to se nechejte ještě překvapit), kterým bude nabídnut post vedoucího týmu a bude jim nabídnut tým, především na základě jejich přihlášek. Druhá skupina jezdci, kteří mají předpoklady se účastnit šampionátu ve skupině A, tedy 10-15 jezdců ze kterých si vedoucí týmů vyberou - vyjednají svého kolegu, jezdce A2. Neangažovaní jezdci z této skupiny a jezdci skupiny třetí budou tak cílem zájmu pro obsazení sedaček ve skupině B a jejich obsazení si vyjednají jezdci skupiny A sami.
V případě, že se jezdci sami nedohodnou nebo bude zájem o tým ze strany více vedoucích, rozhodne vedení ligy. Přidělení jezdce do týmu na neobsazené místo, po uplynutí časového limitu, je zcela na vedení a ze strany týmu nelze toto rozhodnutí odmítnout.Pozn.: Test Race je pro nováčky na naší lize povinný, nebudou-li se však z časových důvodů závodu zúčastnit, dohodnou si s vedením ligy náhradní termín k otestování jejich výkonnosti a znalosti systému.

MÓD 2017 : - malá ochutnávka :


Nový mód přináší opravdu mnoho změn nejen v grafice. Fantasticky zpracovaná grafika nových monopostu podle reálných F1 se opravdu povedla a kombinace přesnosti a umu Petra Paláska dává záruku, že naše liga bude opět na špici. Celý mód ovšem není jen grafika. Podrobně Vám veškeré změny osvětlí sám Petr Palásek, který připravuje důkladný popis. Zde můžeme citovat alespoň pár změn které nás čekají..... jednou ze základních změn v módu je zrušení aerosetů a odemknutí zadního křídla. Nebudete pak vázáni na přednastavený aeroset, ale budete si auto ladit a přizpůsobovat zcela Vašim požadavkům.

Program závodního večera : Samotný závodní večer bude probíhat podobně jako v minulých sezonách - vždy (nedohodne-li se změna, například z důvodu kolize s reálnou F1) v neděli ve 20,00 hodin začne kvalifikace. A tady je první změna.... zahájena bude Q1 na 15 minut, bez omezení počtu odjetých kol. Nejlepších 10 jezdců postupuje do Q2 a ostatní zůstávají stát v boxech. Q2 je stanovena na 5 minut, rovněž bez omezení kol.Následovat bude již klasicky 10 minut na rozjezdění a následně závod. A tady další změna - ve skupině A se pojede i zaváděcí kolo, aby bylo možno zahřát brzdy a bylo méně incidentů v T1. Ve skupině B se zaváděcí kolo nepojede. Rozsah závodů zůstává nezměněn ( cca 1 hodina ) a budeme se snažit, aby na každý závod byl zajištěn nejen maršál ale i Safety Car.
Restart ve skupině A zůstává nadále zrušen (v mimořádném případě ale může maršál udělat vyjímku) a ve skupině B je povolen jeden restart, s tím, že se závod bude startovat za SC (1 kolo).

Bodování ve skupinách : i zde dochází ke změně. Jak se ukázalo, tak v obou skupinách došlo k ovlivnění celkového pořadí jednotlivců, a tedy i Poháru konstruktérů, z důvodu, že body brali nejen hosté, ale i náhradníci. Zrovna tak brali i body jezdci ve skupině ve které neměli co dělat. Tento dosavadní systém bodování se ukázal jako nesmyslný, už jen proto, že třeba ve skupině B neměl ani jeden jezdec umístěný v celkovém pořadí do třetího místa, žádné vítězství. Aby jsme nedohadovali různé podmínky a hledali kompromisy vedoucí k určení celkových vítězů, stanovujeme nový systém, který zvýhodňuje jezdce kteří se pravidelně účastní závodů a dění na lize, oproti náhodným účastem a zamezí i spekulativním úmyslům. Domnívám se, že je naprosto férovější, aby se o titul, ceny i celkové pořadí, rozhodné pro obsazování sedaček do další sezóny, účastnili pouze ti, kteří se účastní závodů pravidelně, závodí ve skupině odpovídající jejich výkonnosti. I když pro ligu je zcela přednostní skupina A, nelze jezdce skupiny B stavět na vedlejší kolej a nezajímat se o jejich pocity, soupeření i motivace vedoucí k tomu, aby se sami o sobě bavili, i když nemají na to, aby mohli měřit s těmi nejlepšími. Toto pravidlo však neznemožňuje, aby se závodů účastnili hosté, náhradníci nebo jezdci na zkoušku.
Nový systém tedy bude vypadat následovně :
Skupina A - ve skupině A bude bodovat jezdec se stálou sedačkou ve sk.A (PJ i PK), dále se stálou sedačkou ve sk.B (účast je podmíněna návrhem vedoucího týmu a schválení vedením ligy. V platnosti zůstává i půlení bodů v případě hostování u jiného než mateřského týmu. Hosté, kterým bude povolena účast v závodě, pojedou bez nároku na body.
Skupina B - ve skupině B bude bodovat jezdec se stálou sedačkou ve skupině B. Hosté a náhradníci ze skupiny A, kterým bude povolena účast v závodě, zůstávají jako účastníci závodu bez nároku na body.
Pohár konstruktérů - zůstává v platnosti stávající systém, čtyři členové týmu, kde body od jezdců skupiny B budou mít určitě vliv na celkové pořadí. Doufám, že již v této sezoně začne fungovat u všech týmů vzájemná pomoc, tak aby se slabším jezdcům pomohlo, nejen jim dát setup, ale také je ho naučit dělat, vysvětlit jak si připravit strategii, a také aby si týmy organizovaly společné tréninky a mohli se všichni bavit nejen v neděli večer, ale i přes týden.
Šampionát, celkové pořadí i ceny jsou určeny pro stálé členy a jejich pořadí nebude ovlivněno náhodnými nebo spekulativními účastmi.

Přidělování licencí a stálých sedaček : Stálé sedačky nutné k bodování v šampionátu přiděluje vedení ligy. U již známých jezdců nebude problém jak přidělení licence (Superlicence - účast v A, Licence A - účast v A i B, Licence B - účast pouze v B), tak přidělení sedačky. Návrh podává z pravidla vedoucí týmu a schvaluje vedení ligy. U nově příchozích bude stálá sedačka nabídnuta po tom co jezdec prokáže svou výkonnost a vedení se dohodne na jeho zařazení. Na to si vyhrazuje maximálně 3 účasti v závodech, ale může vzhledem k okolnostem rozhodnout i dříve a to i na základě dostupných informací. Bude-li nováček následně zařazen do skupiny ve které absolvoval zkušební závody, vyjeté body z těchto závodů mu zůstanou do šampionátu. Vím, že se může stát během sezony, že přijde nováček který než bude zařazen, znepřehlední částečně průběžné pořadí, ale věřím, že tuto situaci dokážeme graficky nastínit a v co nejkratší době stav aktualizovat. Stálé sedačky lze přidělit kdykoli během sezony, nejpozději však před osmým závodem sezony. Po tomto termínu se mohou nově příchozí účastnit závodu pouze jako hosté bez nároku na body.
Chalenge : Chalenge - nesvévolná výměna sedaček - zůstává v platnosti. Tento systém nemá význam v případě volných míst ve skupině, ale jak se ukázalo ze začátku sezony 2016/2, kdy bylo pole plné v obou skupinách, tento nástroj chyběl. Tedy jen stručně : náhradník, který se bude účastnit závodu za nepřítomného stálého jezdce, má možnost prokázat vyšší výkonnost než někteří stávající jezdci. Tím že je v závodě porazí, získává v rámci osobního srovnávání kladný bod. Po získání dvou bodů má možnost požádat vedení ligy o jeho sedačku a tím ho nahradit. Věřím však, že jde o nástroj, který nebudeme muset použít v praxi a osobně dávám přednost dohodám mezi vedením, týmem a jezdcem samotným.

Tresty a penalizace: vzhledem k okolnostem je nutné zpřísnění některých překročení pravidel. Zejména incidenty na startu a T1. Tady budou tresty na bezhlavé sestřelení soupeře začínat na DQ z toho kterého závodu, dodatečně na startu z boxů následného závodu. opakované takovéto porušení bude ohodnoceno dvojnásobným trestem a třetí takovýto přestupek bude znamenat stop do konce sezony. Od nové sezony bude také možno udělit tzv. Osobní trest. Ten bude udělován za obvzláště závažné porušení pravidel a to nejen demolice v T1, ale také opakované incidenty, úmyslné poškození soupeřů, nerespektování maršála, vedení a fair play. Takovýto osobní trest může být stanoven i dlouhodobě (na několik následných závodů) a jeho platnost nepadá ani při ukončení sezony (trest může být proměněn i v nadcházející sezoně).
Ale i všeobecně lze říci, že se tresty zpřísní a trest v podobě posunu o jednu pozici bude spíše vyjímečný.

To bylo tedy jen velmi stručné představení toho, co bude v nejbližších dnech následovat. Věřím, že i když je hodně málo času před zahájením nové sezóny, že vše zvládneme a zahájíme sezonu bez časové tísně a bez komplikací. Mějte na paměti, že příprava nové sezóny není vůbec jednoduchá a několik lidí stráví hodně hodin touto přípravou, především dokončení módu tak, aby jste tam měli své čísla, helmy a byly připraveny tratě i kompletní web, včetně výsledkového servisu, který je také nutno přepracovat.

Martin Slezar
vedoucí ligy

komentáře

Komentáre

Seřadit: Sort ascending   
#6 od Olda Hromek
quote
Avatar
taky bych zrusil bodovani hostujicich jezdcu jak v A tak i B
29.01.2017 - 19:25
0 0
Avatar
Diskuze o bodování přesunuta do Fórum - Pravidla ČF1L - Návrhy ke změnám a diskuze o nich - Bodování ve skupinách.
25.01.2017 - 10:43
0 0
Avatar
Ja mam pripominku k bodovani. jelikoz tady to ma kazdej u prd....., navic behem posledich dvou zavodu jsem i ja ztratil prehled v bodovani do A+B, mam tento navrh.
jezdci A skupiny bodovani 100% do PK, jezdci B skupiny 50% (pro přehlednost: 1.-12,5b, 2.9b,3-7,5b, 4-6b, 5-5b, 6.-4b, 7.-3b, 8-2b 9.-1b, 10-0,5b). Dale bych zrusil bodovani hostujicich jezdcu, to jest ze kmenovy jezdec treba McLarenu A jede zavod B skupiny za Sauber B a ziska polovinu bodu pro tym Mclaren a polovinu pro Sauber. Toto bych zrusil, nebot na tom jsou zvyhodneny tymy, ktere maji jezdce disponujici licenci A. Pokud ma tym jezdce pouze se superlicenci nebo s licenci B, nema narok ziskavat body. Abych to shrnul, proste jezdci co pojedou zavod A skupiny, ziskaji pro tym, za ktery startuji, 100% bodu, jezdci v B skupine ziskaji do spolecneho poharu polovinu bodu, Zadne hostovani se nebere v uvahu. V jakem aute jedu, tomu ziskam body. Pridelovani nahradniku do tymu by se provadelo dle klice nejlepsi z prubehu sezony do nejhorsiho tymu, druhy nejlepsi do druheho nejhorsiho, dle aktualniho poradi. To co je za sytem ted, je absolutne neprehledny a absolutne nedohledatelny, navic diky prestupum. Jeste jednou opakuji, jezdec A zavodu ziska 100% bodu pro tym za ktery v zavodu startuje, jezdec B ziska 50% bodu, konec dalsich presunu, odpoctu a pripoctu bodu.
24.01.2017 - 23:12
1 -1
#3 od Radan Hodek
quote
Avatar
Moc se mi to líbí. Díky za podrobné zpracování a informace. Nenašel jsem nic co by se mělo udělat jinak. Pro béčkaře navýšení motivace ve způsobu bodování. Těším se.
24.01.2017 - 17:47
0 0
Avatar
čti více Jaroslav Strišovský napsáno:

v takových případech budeme určitě hledat náhradní variantu, pravděpodobně opět anketou o změně termínu.
24.01.2017 - 16:41
1 0
Avatar
vyzerá to super, teším sa smiling

jedna otázka ku kalendáru, 16.4. sú Velikonoce, ten dátum ostane takýto? aspoň cez sviatky by sme mohli vynechať, v ČR možno nie, ale na SR sa zvykne vtedy navštevovať rodina.. vďaka za odpoveď
24.01.2017 - 14:11
3 0
Tvůj komentář
Jméno:
E-Mail:
Domovská stránka:
IP: 3.231.220.225
Nastavení: • HTML je VYPNUTÉ • BBCode je ZAPNUTÝ • Smajlíci jsou ZAPNUTI

Předzávodní info

Další závody

F1 B 20J: 31.5.2020 20:00 VC Monaka (58 kol)
F1 A 20J: 7.6.2020 20:00 VC Ázerbájdžánu (38 kol)
F1 B 20J: 14.6.2020 20:00 VC Ázerbájdžánu (38 kol)
F1 A 20J: 21.6.2020 20:00 VC Francie (40 kol)
F1 B 20J: 28.6.2020 20:00 VC Francie (40 kol)

Shoutbox


Anketa

anketa není aktivní

ukázat ankety

Teamspeak
Akce partnerů

Sponzoři

Serios.cz