ŘEDITELSKÁ

Technické a jiné informace k úpravám v módu, dotazy, návrhy

napsal 1. Michal GDPR - 17.08.2015 - 15:20
Ahoj všem,

již tuhle neděli začíná podzimní sezóna naší, tak je potřeba zrekapitulovat co je nového a na čem se ještě pracuje.

Nejdříve k vedení soutěže. Nabídnul jsem převzetí vedení soutěže čistě Petrovi Paláskovi, s tím že bychom v případě jeho souhlasu, vyhlásili anketu, zda s tímto návrhem jezdci souhlasí. Petr sice souhlasil, že by se podílel na vedení soutěži, ale pod podmínkou, že v tom nezůstane sám. Proto jsme se nakonec dohodli, že rozdělíme kompetence na více lidí. Protože už před sezónou není moc času na ankety, tak jen taková rychlo-anketa , viz na konci článku.
Zatím jsme se dohodli, že já se budu starat o mód, RFE resp. počasí a tratě, Petr pak bude mít na starosti jezdce týmy a grafiku. Rozhodnutí o případných trestech v závodech, SBS a aktualizace znění pravidel, bychom chtěli předat kompletně hlavnímu maršálovi Honzovi Knotkovi, pokud se v práci maršála, bude nadále angažovat? Petr mi napsal, že by se speciálně o skupinu B starali Slezarovci, tak bych poprosil o potvrzení, zda tato nabídka skutečně platí? Těm bych pak rád předal na starost i propagaci, videa a články např. o závodech, pokud by si s tím samozřejmě souhlasili? O dalším rozdělení a upřesnění bychom se dohodli až po Petrově návratu a pak i v průběhu sezóny.

Dále bych chtěl Petrovi poděkovat za aktualizaci modelů vozů a za přípravu modelů zadních křídel u všech vozů pro potřeby aero-setu o kterém píšu níže. Fakt dobrá a rychlá práce, umocněná krásným letním počasím, kde se čas dal trávit mnohem zábavněji, díky.

Co se týče módu, tak ten do nové sezóny prošel aktualizací.
Co se tedy v módu změnilo?

V první řadě je tu nově k dispozici možnost výběru aero-setu. Nyní vysvětlím co je aero-set, k čemu slouží a jak se aktivuje.
Aero-set slouží k rychlému výběru potřebného přítlaku na zádi vozu a odstraňuje tak nutnost zdlouhavého hledání ideálního přítlaku. Na výběr máte tři režimy, low–mid – high, tedy malý, střední a velký přítlak křídel ale i související narůstající aerodynamický odpor. Výhodou je nejen rychlý výběr příslušného přítlaku, ale i možnost vizuálně zjistit úroveň přítlaku zvoleného u konkurentů.
Aero-set však nenastavuje jen úroveň přítlaku zadního křídla, ale zároveň posouvá adekvátně i úroveň přítlaku na předním křídle, kde pro jemné ladění máte dále k dispozici devět úrovní nastavení.
Aero-set také automaticky mění i šířku brzdových kotoučů, chlazení brzd a úroveň chlazení motoru. Zde platí, že u nejvyššího přítlaku je zmenšena o centimetr šířka kotoučů, neboť je zde předpoklad, že se nebude brzdit z vyšších rychlostí a pro změnu je zvýšeno o jeden stupeň minimální chlazení jak brzd, tak motoru, protože je tu logický předpoklad, že v pomalejších rychlostech bude větší problém v chlazení. Na střední úrovni přítlaku pak je vše nastaveno uprostřed.
Aero-set dále posouvá poměr převodových stupňů. U velkého křídla v defaultním nastavení snižuje převodový poměr, aby odpovídal nižším maximálním rychlostem a naopak.
Trošku složitější je jak příslušný aero-set vybrat, protože ho nelze vybírat již na trati, ale musíte si před nahráním tratě příslušný aero-set nejdříve koupit (v upgrade a jen jednou a zdarma) a pak vybrat. Stejně tak si musíte vůz nejdříve koupit!!!
Mám ještě jeden návrh pro větší reálnost a to automatické nastavení tzv. aerodynamického stínu při jízdě za jiným vozem dle úrovně přítlaku. V reálu i logicky totiž taky platí, že čím menší křídla máš, tím se tento efekt snižuje. V testech se ukázalo, že nynější nastavení u malých křídel navyšuje rychlost vozu až o 20 km/h, což už přehnaně zjednodušuje předjíždění na rovinkách, pokud se jezdec dostane do tohoto stínu. Domnívám se, že max. 15 km/h by bylo ideálem. Naopak při volbě nejvyššího přítlaku by byl tento efekt přiměřeně navýšen, aby pomohl předjíždět na těchto hodně technických okruzích, kde je předjíždění jinak velmi obtížné ne-li nemožné. Pro střední úroveň by byl zachován současný koeficient. Pokud se tedy nevyslovíte v ryclo-anketě níže, proti, tak by si dovolil tento update ještě nasadit.
Nakonec jeden důležitý dotaz a to, zda jezdec musí použít stejný aero-set v kvalifikaci i v závodě? Problém totiž vyvstává především při změně počasí mezi kvalifikací a samotným závodem, kde může mít změna podmínek zásadní vliv na výhodnost balíku aero-setu. Z druhé strany, hromadné odhlašovaní ze hry a následné přihlášení s novým aero-setem nebude zrovna optimální, nehledě na to, že tím může dojít k posunům na startu. Osobně bych změnu aero-setu dovolil jen pod podmínkou "dobrovolného" startu z boxů. Pokud jezdec toto pravidlo obejde, tak daoporučuji diskvalifikovat ze závodu.

Ve fóru také zazněl požadavek na povinné použití dvou směsí suchých pneumatik. Je dost možné, že jedna směs může být absolutně nevhodná pro daný okruh či podnební podmínky, ale to je stejné pro všechny, tady problém nevidím. Horší je, jak jednoznačně definovat mokrý závod, který nutnost použití dvou směsí v reálu ruší? Zazněli návrhy, že jak spadne byť jedna kapka nebo bude trať třeba jen na startu trochu vlhká, tak se jedná o mokrý závod. Obávám se, že tohle řešení není zase tak jednoznačné jak by se mohlo na první pohled zdát. Těch pár kapek, které mohou teoreticky spadnout, může jezdec lehce přehlédnout. Stejně tak vyhlášení maršála mokrého závodu, který nemusí být vždy přítomen, může být problematický. Proto bych navrhnul jednoduché pravidlo, použil-li si v závodě mokrou či přechodnou pneumatiku, tak použití dvou suchých směsi u daného jezdce pozbývá platnosti.

Další otázkou je jak porušení pravidla trestat. Jestli nějakou adekvátní sekundovou penalizací nebo přímo diskvalifikací? U sekundové penalizace hrozí problém, že jezdec, který takovou penalizaci po závodě obdrží, se nemusí propadnout v pořadí neboť i přes penalizaci zůstane ve stejným počtu odjetých kol jako před trestem. Nejsem si jist, zda by šlo provést posun podle odstupů od nejbližších jezdců, protože by se muselo brát v úvahu, že takový další jezdec v pořadí, nemusel odjet stejný počet kol jako penalizovaný jezdec., který by se dle odstupu z předchozího kola měl propadnout za jezdce s jiným počtem odjetých kol. Z tohoto důvodu, mi přijde toto pravidlo o dvou povinných typech suchých pneumatik, příliš neurčité. Pokud to projde, tak je asi nutné takové jezdce diskvalifikovat úplně, což mi zase přijde hodně tvrdé, protože zisk s použití pouhé jedné směsi může být zanedbatelný. Proto ještě nechávám na vaši diskusi, jestli ono pravidlo zavést.

Další důležitou změnou v módu je výrazné navýšení opotřebení brzd. Zde je potřeba si dávat velký pozor zda se brzdy nepřehřívají. Ideální teplota brzd se pohybuje okolo 650°. Se vzrůstající teplotou se snižuje nejen brzdný účinek ale i výdrž brzdového obložení. Samozřejmě platí i opak, že příliš studené brzdy také snižují počáteční účinek a vyšší chlazení způsobuje určitý aerodynamický odpor navíc. Stojí za zvážení, zda je současné nastavení opotřebení brzd schůdné pro všechny, nebo zda by se mělo zmírnit? Já jen můžu poradit, že krom nastavení chlazení a váhy brzd, lze ještě laborovat s nastavitelným účinkem brzdění a velkou měrou se na přehřívání brzd mohou podepsat i příliš měkké pružiny, neboť ty pak nepoberou potřebnou část energie při brzdění a veškerá energie se pak přenáší přímo do brzd. V kvalifikaci to nemusí být takový problém, ale v závodě dost zásadní, neboť vám mohou v průběhu závodu brzdy zcela selhat!!!

Motor vozu také prošel vývojem a byl navýšen o 50N/m krouticí moment, čímž bude docíleno reálnějších maximálních rychlostí. Nejen z toho důvodu byla aktualizovaná i převodovka.

Změnou prošly i pneumatiky. Na základě diskuse na fóru, byl navýšen grip pneumatik a taky byla pozměna fyzika, tak aby, byly pneumatiky lépe cítit. Také bylo mírně upraveno a především sníženo opotřebení zadních pneumatik a to i s ohledem na vyšší výkon motoru.
Dále se mírně změnily ideální teploty všech směsí. Měkké mají nyní 110°, tvrdé 120°, přechodné 100° a nakonec mokré 90°. Co se týče zahřívání, tak částečná změna fyziky i gripu mírně změnila i účinky zahřívání. Bohužel jsem neměl čas otestovat všechny pneumatiky za různých klimatických podmínek a na různých tratí. Z toho důvodu bych dnešní večerní testování obětoval právě tomuto tématu a ocenil bych vaší účast na těchto testech a případných úprav.

Co se ještě musí do-nastavit je systém objednávek boxů. Jarní i momentální nastavení nefunguje dle předpokladů a dělá z časové délky zastávky loterii. Bohužel toto nastavení není zrovna dobře popsáno, takže zde budu muset ještě testovat různé nastavení. Tři ze čtyř nastavitelných hodnot jsem snad již pochopil a o té zbývající se zatím domnívám, jak by měla fungovat. Takže už z tohohle důvodu je další update módu nezbytný!!!

Poslední změnou, opět na základě vaší odezvy, byl zvýšení potřebného impulsu k zničení předního křídla o cca. 20%. Posílení nárazové struktury jde tak trochu proti mému osobnímu názoru, kde si musí dávat především jezdec vzadu pozor a nepoužívat křídlo k postrkování soupeřů. Posílení předního křídla považuji za kontraproduktivní pro férovější závody, ale ustoupil jsem nejspíš většinovému názoru. Pokud máte pocit, že posílení o 20% je při příliš velké, tak se vyjádřete a já ho rád o trochu snížím.

Na závěr ještě rekapitulace otázek směrující na vás, abych věděl čím se mám řídit. Odpovězte prosím stylem 1. ANO-NE-BEZ (bez názoru, je mi to jedno, nevím).
Poslední update módu související s informacemi uvedenými v tomto článku a vašimi názory bych plánoval na čtvrtek, tak prosím o rychlou odezvu.

1. Souhlas s mírným snížením účinku aerodynamického stínu při jízdě za jiným vozem u aero-setu s malým aerodynamickým odporem?
2. Souhlas s přísným pravidlem parc-ferme pro výběr nastavení aero-setu?
3. Diskvalifikace za změnu aero-setu mezi kvalifikací a závodem v případě, že jezdec nestartoval z boxů a pravidlo parc-ferme pro aero-set projde?
4. Povinné použití obou suchých směsí v závodě?
5. Diskvalifikace za porušení pravidla dvou směsí pokud pravidlo projde?
6. Splnění podmínky dvou směsí, po použití přechodné či mokré směsi?
7. Snížit opotřebení brzd?
8. Vyhovuje mi pevnost předního křídla? (Snížit či zvýšit)
9. Souhlas s v článku představenou sestavou a rozdělením práce ve vedení soutěže? (případně jiné návrhy)


Omlouvám se za délku tohoto článku, ale bylo to hodně k probrání.

To je zatím vše,
Michal

komentáře

Komentáre

Seřadit: Sort ascending   
#21 od Martin Slezar
quote
Avatar
1. ANO
2. ANO
3. ANO
4. NE
5. ANO
6. ANO
7. ANO
8. ANO
9. ANO

Ve věci dvou směsí nelze jinak než souhlasit s argumenty Michala, protože takové pravidlo pokud by platilo, musí platit pro všechny, jak A tak B skupinu (kde nejsou tak zkušení jezdci), aby v případě účasti B jezdců v A skupině nedošlo k haváriím jen proto, že B jezdci nebudou umět tuto činnost bezpečně provést.
20.08.2015 - 15:43
0 0
#20 od
quote
Avatar
Já jsem rozhodně pro to, aby v B skupině nebyla povinnost obou směsí smiling například já se tam snažím naučit jezdit amused a tohle by mě dost rozhazovalo smiling vím z vlastni zkusenosti, že mi stačí chvili podívat jen na to jak mám opetřebovany pneu, nebo jak jsem na tom s palivem a najednou jsem mimo trať a ani nevim jak a nestalo se mi to jen jednou v minulé sezoně, takže mně by tohle pravidlo určitě uškodilo...ale pokud bude většina pro tak mi nnezbyde, než se s tím poprat no smiling
19.08.2015 - 21:17
2 0
#19 od
quote
Avatar
1. Ano
2. Ne
3. Ne (Trest průjezd boxy nebo + 20s k výslednému času)
4. Ano (Pokud bude pršet, doufám že toto pravidlo neplatí)
5. Ne (Přídání času třeba 1 minuty a zákaz startu v Q v dalším R)
6. Ano
7. Ano
8 Ne
9. Ano

Legenda () = Můj osobní názor
19.08.2015 - 20:51
2 0
#18 od Pavel Vávra
quote
Avatar
1)ANO
2)ANO
3)ANO
4)ANO
5)ANO
6)ANO
7)ANO
coolAZ MOC PEVNE KRIDLO Z TEST RACE JSEM NEKOHO CELKEM DOST POSTRCIL A NIC SE MI NESTALO
9)ANO
19.08.2015 - 20:42
1 0
Avatar
čti více Petr Milev napsáno:


Já si to nezkusil, ale dělal to v celém roce 2014 s 20 jezdci, v 19 závodech, 100% délkou a 100% damage a zas, tak složité to nebylo a navíc to všichni, se kterými jsem tam jezdil zvládli v každém závodě bez výjimky.

Takže si myslím, že zrovna ty bys s tím neměl mít problém když to tam kde jsem jezdil zvládali i horší jezdci než ty.
A co se týče tlaku pneumatik, tak by jsis holt musel do závodu nastavit nějaký univerzál v čemž zas takový problém nevidim.
19.08.2015 - 19:59
3 0
#16 od Petr Milev
quote
Avatar
čti více Michal Brezina napsáno:

Souhlasím s tebou Michale a pravidlo použití obou směsí bych určitě nerad. Prostě si neumím představit, jak budu v Monaku nebo v Singapuru kromě předobjednání sady taky měnit za jízdy tlaky a vůbec Monako na hardech.... Probůh nehlasujte pro toto pravidlo, kolik z vás jste si to v ostrém závodě s 15-ti až 20-ti vozy takhle zkusili ??
19.08.2015 - 19:39
0 0
Avatar
1. Ano
2. Ano par ferme by som dal aj na sety, len na palivo nie
3. Ano
4. Ano
5. Ano
6. Podla mňa by sa nejako malo ujasnit pravidlo použitia 2 zmesi v ako je to p prípade mokra
7. Bez
8. Nie znížiť
9. Ano
19.08.2015 - 19:10
0 -1
#14 od Pavel Svoboda
quote
Avatar
1. BEZ
2. ANO
3. ANO
4. ANO
5. ANO
6. ANO
7. ANO
8. ANO
9. ANO
19.08.2015 - 18:39
0 0
Avatar
Podle předběžného průzkumu se povinnost použití dvou směsí v závodě těší sice mírné většině, z těch kdo se již vyjádřili, ale na rozdíl od ostatních témat, ho poměrně hodně jezdců odmítá. Osobně jsem neměl nic zásadního proti tomuto novému pravidlu, přestože jsem z něho měl smíšené pocity už kvůli potencionálním dodatečným diskvalifikacím. Podle mě nepřinese nic zásadního pro průběh závodů, ale může přinést hodně nepříjemností těm, kteří ho, třeba z důvodu nezvyku, zapomenou praktikovat. Druhý sporný důvod je, že jezdec, který si bude chtít změnit směs při objednávkách boxů, bude v tu chvíli nekoncentrovaný na trať a klidně z tohoto důvodu, může způsobit nehodu, kterou nemusí odskákat jen on sám. Něco podobného se mi stalo snad předloni v Malajsii, kde jsem si na rovince přehazoval objednávku na jiné gumy, zrovna když přede mnou nečekaně zpomalil jeden jezdec a výsledkem byl zkažený závod nejen pro mě. Důvodem sice bylo přezutí kvůli náhlému dešti, ale proč tyto situace ještě zvýrazňovat? Nemluvě o tom, že na městské trati bez delších rovinek, to bude ještě náročnější. Další věcí je nutná kontrola dodržování pravidla a to u všech jezdců v závodě, zbytečná práce. Zde se budeme muset striktně řídit reportem RFE, protože se to ani záznamem nedá ověřit. Proto přehodnocuji své rozhodnutí a hlasuji taky proti tomuto pravidlu. Teď je otázka zda se případně řídit prostou většinou nebo brát ohled na ty, kteří toto pravidlo stejně jako já považují za zbytečné a závody jen komplikující? Nechám na vás jak k tomu přistoupíte, ale prosím ještě popřemýšlejte, zda protlačit toto pravidlo i přes nevůli části spolu-soutěžících ?
19.08.2015 - 13:32
1 0
Avatar
1)ano 2)ano 3)ano 4)ne 5)ano 6)ne 7)ano coolano 9)ano
18.08.2015 - 21:37
3 -1
#11 od Marek Slezar
quote
Avatar
1. ANO
2. ANO
3. ANO
4. BEZ
5. ANO
6. ANO
7. ANO
8. ANO
9. ANO
18.08.2015 - 21:27
4 -1
#10 od Petr Milev
quote
Avatar
1. ANO
2. ANO
3. ANO
4. NE
5. ANO
6. ANO
7. ANO
8. ANO
9. ANO
18.08.2015 - 19:20
5 -4
Avatar
1.-7. ANO
8.-9. BEZ
18.08.2015 - 16:30
4 -2
Avatar
čti více Andrej Marečák napsáno:


K bodu 2. Mělo by to jít poznat i po závodě vizuálně v záznamu, ale ještě to ověřím. Samozřejmě pod zvýšenou kontrolou budou jen ti co se před závodem odhlásí, ať už z jakéhokoliv důvodu.
18.08.2015 - 13:55
1 -1
Avatar
1. ANO
2. ANO
3. ANO
4. BEZ
5. ANO
6. ANO
7. ANO
8. NE. Navýšil bych jen o 10% proti loňsku (nyní je o 20%)
9. BEZ

18.08.2015 - 13:52
0 0
Avatar
1.ano
2. bez
3. ano
4. ne
5. bez
6. bez
7. bez
8. ano
9. ano
18.08.2015 - 13:14
0 0
#5 od Vávra Petr
quote
Avatar
1. BEZ
2. ANO
3. ANO
4. ANO
5. ANO
6. ANO
7. ANO
8. BEZ
9. ANO
18.08.2015 - 07:23
1 0
Avatar
1.ANO
2.ANO
3.ANO
4.ANO
5.ANO
6.ANO
7.BEZ
8.NE znížiť formula by mala byť bezkontaktná v tom je jej krása aj keď niekedy človek doplatí na chyby iných...zvýšenie je kontraprodutívne...
9.ANO
17.08.2015 - 22:08
0 0
Avatar
1. ÁNO
2. ÁNO, aj keď, kto to bude kontrolovať?
3. ÁNO
4. ÁNO
5. ÁNO
6. ÁNO
7. BEZ
8. BEZ
9. ÁNO
17.08.2015 - 21:24
0 0
Avatar
1. BEZ
2. ANO
3. ANO
4. ANO
5. ANO
6. ANO
7. ANO
8. ANO
9. ANO
17.08.2015 - 21:18
6 -3
 1 2  »
Tvůj komentář
Jméno:
E-Mail:
Domovská stránka:
IP: 18.207.255.49
Nastavení: • HTML je VYPNUTÉ • BBCode je ZAPNUTÝ • Smajlíci jsou ZAPNUTI

Předzávodní info

Další závody

F1 B 19P: 15.12.2019 20:00 VC Německa B (50 kol)
F1 A 19P: 22.12.2019 20:00 VC Itálie A (40 kol)
F1 B 19P: 29.12.2019 20:00 VC Itálie B (40 kol)

Shoutbox


Anketa

anketa není aktivní

ukázat ankety

Teamspeak

Partneři

Serios.czCZECHSIM.czVirtual GP