Porušení pravidel a penalizace

Chatování
V Q1,Q2 a závodě je přísný zákaz chatování s výjimkou "RR" , "V" , "I" v jiném případě hrozí PENALIZACE

Porušení Parc Ferme
Za porušení pravidel Parc Ferme, např. změny v TUNINGu - DQ ze závodu, opakované - DQ ze sezony

Zavinění incidentu vlivem selhání vlastní techniky
Viníkem je jezdec s vadnou technikou a incident bude posuzován dle Penalizačního předpisu.

T1 a první kolo
Nejvíce riziková část závodu, jezdec musí dodržet všeobecné pravidla pro průjezd. Poruší-li v této části závodu pravidla a obdrží penalizaci, bude tato zdvojnásobena - penalizace x2

Výjezdová čára z boxů
Z důvodu bezpečnosti je zakázáno najet nebo přejet na výjezdovou čáru z boxové uličky, bezprostředně sousedící s tratí. Za takové porušení bude jezdec penalizován +5s k času závodu, v případě, že maršál shledá najetí za úmyslné nebo tím ohrozil či omezil jezdce na trati. Při způsobení incidentu bude trest za incident připočten.

Zavinění výjezdu SC
V případě, že bude určen viník výjezdu SC, bude tento jezdec penalizován dvojnásobnou penalizací odpovídající přestupku.

Předjetí je fázi SC
Momentem vyhlášení fáze SC (VSC) je zakázáno předjíždět. Pokud jezdec z jakéhokoli důvodu tuto podmínku poruší, obdrží penalizaci 10s/auto. Výjimkou je předjetí monopostu který právě v ten moment opustil trať všemi koly. Ten musí zůstat na pozici na které se vrátil zpět na trať.

Použití DRS po fázi SC
Technická chyba - penalizace +10s k času závodu.

Limity tratě
Porušení limitů tratě se má opuštění tratě všemi koly. V Q1,Q2 - +1s/výjezd k odjetému času, R - 3 výjezdy bez trestu, 4 a každý další 1s/výjezd

Oťukávání
jedná se o drobné kontakty v souboji, agresivní pokusy o předjíždění, stejně tak nebezpečné bránění pozice. Obě jednání mohou být vyhodnoceny jako nebezpečná jízda, i bez poškození a jezdec bude penalizován - druhý a každý další kontakt v jednom souboji +5s. k času závodu.
Za přerušení souboje se má průjezd třemi po sobě jdoucími zatáčkami bez pokusu o předjetí.

Naražení, vystrčení z tratě - rozsah penalizace od +5 do +40s
BĚŽNÝ INCIDENT - penalizace +10s.
VÁŽNÝ INCIDENT - penalizace +20s.
TĚŽKÝ INCIDENT - penalizace +40s.

Zavření stopy - rozsah penalizace od +5 do +40s
Neponecháním dostatečného místa na trati soupeři, který je na stejné úrovni. Výsledkem je pak omezení, ohrožení nebo incident se soupeřem. Takové jednání bude penalizováno dle pravidel o ZAVŘENÍ STOPY

Nebezpečný návrat na trať - rozsah penalizace od NAPOMENUTÍ do +30s
Vrací-li se jezdec na trať poté co opustil trať všemi koly (limity tratě), nesmí nikoho ohrozit, omezit ani předjet, jinak se vystavuje PENALIZACI.

Pouštění o kolo - rozsah penalizace od NAPOMENUTÍ do +30s
složitá situace na trati kde se potkává z pravidla rychlý a pomalý jezdec. Opatrnost je na nutná na obou stranách. Na straně rychlejšího jezdce je nutnost vyčkat na bezpečné místo k předjetí, tím už z principu není např. zatáčka nebo úsek kde se ideální stopa přenáší z jedné strany tratě na druhou. Mimo takové úseky je pomalejší jezdec povinen uvolnit ideální stopu a zpomalit nebo i úplně zastavit, aby rychlejšího jezdce pustil dopředu. Toto by mělo proběhnout během tří na sebe nenavazujících zatáček od vyvěšení modrých vlajek nebo po upozornění přes TS nebo chat. Je-li předjížděný jezdec v souboji s jiným jezdcem, musí tento souboj přerušit a bezpečně umožnit předjetí rychlejšího jezdce. V případě incidentu zaviněného rychlejším jezdcem (vynucování přednosti) bude jezdec penalizován bez ohledu na jezdce o kolo zpět. Bude-li zavinění na straně pomalejšího jezdce, bude k běžné penalizaci připočteno +5s, což je základní penalizace za neumožnění předjetí na nejbližším možném místě. Za pozdní puštění bez kontaktu může být udělena penalizace od NAPOMENUTÍ až do +30s. s ohledem na dobu blokování a situaci na trati.

Úmyslný incident
v případě úmyslného poškození soupeře nebo i pokus o úmyslné poškození bude jezdec ze závodu DISKVALIFIKOVÁN. Tato diskvalifikace nezprošťuje jezdce k další penalizaci či trestu.

Alternativní penalizace
Výsledkový servis neumožňuje posun jezdce který je penalizován, ale dokončil poslední v kole. V takovém případě budou jezdci odečteny body až na pozici na kterou by se propadl PŘEPOČÍTÁNÍM.
V situaci kdy nelze ani částečně uplatnit penalizaci (jezdec závod nedokončil, dokončil poslední v závodě, atd.) bude časová penalizace převedena do následného závodu v podobě a připočtena k výslednému času.

Předzávodní info

Další závody

.: 10.12. 20:00 VC Nizozemska, 53 kol
.: 16.12. 20:00 Sprint Belgie 11, 17 kol
.: 17.12. 20:00 VC Belgie, 33 kol

Shoutbox


Anketa

anketa není aktivní

ukázat ankety

Teamspeak
Akce partnerů

Sponzoři

Pepa_MOTOLevne-okapy.cz