Porušení pravidel a penalizace

Chatování
V Q1,Q2 a závodě je přísný zákaz chatování s výjimkou "RR" , "V" , "I" v jiném případě hrozí PENALIZACE

Porušení Parc Ferme
Za porušení pravidel Parc Ferme, např. změny v TUNINGu - DQ ze závodu, opakované - DQ ze sezony

T1 a první kolo
Nejvíce riziková část závodu, jezdec musí dodržet všeobecné pravidla pro průjezd. Poruší-li v této části závodu pravidla a obdrží penalizaci, bude tato zdvojnásobena - penalizace x2

Výjezdová čára z boxů
Z důvodu bezpečnosti je zakázáno najet nebo přejet na výjezdovou čáru z boxové uličky, bezprostředně sousedící s tratí. Za takové porušení bude jezdec penalizován +5s k času závodu, v případě, že maršál shledá najetí za úmyslné nebo tím ohrozil či omezil jezdce na trati. Při způsobení incidentu bude trest za incident připočten.

Předjetí je fázi SC
Momentem vyhlášení fáze SC (VSC) je zakázáno předjíždět. Pokud jezdec z jakéhokoli důvodu tuto podmínku poruší, obdrží penalizaci 10s/auto. Výjimkou je předjetí monopostu který právě v ten moment opustil trať všemi koly. Ten musí zůstat na pozici na které se vrátil zpět na trať.

Použití DRS po fázi SC
Technická chyba - penalizace +10s k času závodu.

Limity tratě
Porušení limitů tratě se má opuštění tratě všemi koly. V Q1,Q2 - +1s/výjezd k odjetému času, R - 3 výjezdy bez trestu, 4 a každý další 1s/výjezd

Oťukávání
jedná se o drobné kontakty v souboji, agresivní pokusy o předjíždění, stejně tak nebezpečné bránění pozice. Obě jednání mohou být vyhodnoceny jako nebezpečná jízda, i bez poškození a jezdec bude penalizován - druhý a každý další kontakt v jednom souboji +5s. k času závodu.
Za přerušení souboje se má průjezd třemi po sobě jdoucími zatáčkami bez pokusu o předjetí.

Naražení, vystrčení z tratě - rozsah penalizace od +5 do +40s
BĚŽNÝ INCIDENT - penalizace +10s.
VÁŽNÝ INCIDENT - penalizace +20s.
TĚŽKÝ INCIDENT - penalizace +40s.

Zavření stopy - rozsah penalizace od +5 do +40s
Neponecháním dostatečného místa na trati soupeři, který je na stejné úrovni. Výsledkem je pak omezení, ohrožení nebo incident se soupeřem. Takové jednání bude penalizováno dle pravidel o ZAVŘENÍ STOPY

Nebezpečný návrat na trať - rozsah penalizace od NAPOMENUTÍ do +30s
Vrací-li se jezdec na trať poté co opustil trať všemi koly (limity tratě), nesmí nikoho ohrozit, omezit ani předjet, jinak se vystavuje PENALIZACI.

Pouštění o kolo - rozsah penalizace od NAPOMENUTÍ do +30s
složitá situace na trati kde se potkává z pravidla rychlý a pomalý jezdec. Opatrnost je na nutná na obou stranách. Na straně rychlejšího jezdce je nutnost vyčkat na bezpečné místo k předjetí, tím už z principu není např. zatáčka nebo úsek kde se ideální stopa přenáší z jedné strany tratě na druhou. Mimo takové úseky je pomalejší jezdec povinen uvolnit ideální stopu a zpomalit nebo i úplně zastavit, aby rychlejšího jezdce pustil dopředu. Toto by mělo proběhnout během tří na sebe nenavazujících zatáček od vyvěšení modrých vlajek nebo po upozornění přes TS nebo chat. Je-li předjížděný jezdec v souboji s jiným jezdcem, musí tento souboj přerušit a bezpečně umožnit předjetí rychlejšího jezdce. V případě incidentu zaviněného rychlejším jezdcem (vynucování přednosti) bude jezdec penalizován bez ohledu na jezdce o kolo zpět. Bude-li zavinění na straně pomalejšího jezdce, bude k běžné penalizaci připočteno +5s, což je základní penalizace za neumožnění předjetí na nejbližším možném místě. Za pozdní puštění bez kontaktu může být udělena penalizace od NAPOMENUTÍ až do +30s. s ohledem na dobu blokování a situaci na trati.

Úmyslný incident
v případě úmyslného poškození soupeře nebo i pokus o úmyslné poškození bude jezdec ze závodu DISKVALIFIKOVÁN. Tato diskvalifikace nezprošťuje jezdce k další penalizaci či trestu.

Alternativní penalizace
Výsledkový servis neumožňuje posun jezdce který je penalizován, ale dokončil poslední v kole. V takovém případě budou jezdci odečteny body až na pozici na kterou by se propadl PŘEPOČÍTÁNÍM.
V situaci kdy nelze ani částečně uplatnit penalizaci (jezdec závod nedokončil, dokončil poslední v závodě, atd.) bude časová penalizace převedena do následného závodu v podobě:
penalizace +5s = -3 pozice na startu
při celkové penalizaci +25s a více = start z konce pole
při celkové penalizaci +40s a více = průjezd boxy mezi 5 - 10 kolem závodu
při celkové penalizaci +50s a více = stop/go 10s mezi 5 - 10 kolem závodu
při celkové penalizaci +60s a více = zákaz startu


Předzávodní info

Další závody

S 22/2: 28.8.2022 20:00 Sprint Nizozemska 1 (26 kol)
S 22/2: 28.8.2022 21:00 Sprint Nizozemsko 2 (18 kol)
F1 A 2022/: 4.9.2022 20:00 VC Nizozemska (53 kol)
F1 B 2022/: 4.9.2022 20:00 VC Nizozemska (53 kol)
S 22/2: 11.9.2022 20:00 Sprint Itálie 1 (20 kol)
S 22/2: 11.9.2022 21:00 Sprint Itálie 2 (14 kol)
F1 A 2022/: 18.9.2022 20:00 VC Itálie (40 kol)

Shoutbox


Anketa

anketa není aktivní

ukázat ankety

Teamspeak
Akce partnerů

Sponzoři

Levne-okapy.czSerios.cz